Tõstuki rent

Rendime teleskooptõstukit max. tõstekõrgusega 26m

Rendime Eestis ainulaadset kauba ja materjalitõstukit.

Tõstuki ideaalsed kasutusalad:

  • korstnapitside ladumisel ja katusetöödel
  • katusematerjalide tõstmisel
  • fassaadikivide ja segu transportimisel
  • kipsplaatide ja muu suuremamahuliste asjade tõsteks ülemistele korrustele, vältimaks trepist käsitsi vedu
  • teemanttöödel ülemistel korrustel vaheseinte lammutustel ja äraveol.

Tõstukil on tõstevõime kordades suurem kui korvtõstukil.

Päevahind 80€ + km, mis sisaldab kohale toomist Tallinnas ja selle lähiümbruses.

Pikematel perioodidel, kui kolm päeva, on hind kokkuleppel.

Kontakt Indrek Ambos +372 55524147